فروشندگان

مقدار (USDT) قیمت واحد (تومان) قیمت کل(تومان)
*4,900 26,735 131,001,500
*11,550 26,740 308,847,000
*5,000 26,742 133,710,000
*5,700 26,799 152,754,300

خریداران

مقدار (USDT) قیمت واحد (تومان) قیمت کل(تومان)
*7,350 26,730 196,465,500
*3,470 26,727 92,742,690
*6,100 26,726 163,028,600
*8,789 26,710 234,754,190
*100 24,000 2,400,000

بازار تتر - تومان

بیشترین 0 تومان
کمترین 0 تومان
آخرین 0 تومان
حجم 0 تومان
بازار قیمت تغییرات
بیت‌کوین/تومان
1,400,000,000 %
اتریوم/تومان
39,300,000 %
ترون/تومان
760 %
تتر/تومان
26,935 %
بازار قیمت تغییرات
بیت‌کوین/تتر
34,120 0.0%
اتریوم/تتر
0 0.0%
ترون/تتر
0 0.0%
بازار قیمت تغییرات
اتریوم/بیت‌کوین
0 0.0%
ترون/بیت‌کوین
0 0.0%
آخرین معاملات تتر - تومان
مقدار (USDT) قیمت واحد (تومان) زمان
4710.0 26,935 13:30
11200.0 26,810 13:30
3831.0 26,811 13:30
4795.0 26,920 13:30
7300.0 26,815 13:29
7000.0 26,915 13:29
9900.0 26,816 13:29
5000.0 26,820 13:28
1150.0 26,912 13:28
3906.0 26,821 13:28
3927.0 26,910 13:27
4690.0 26,824 12:55
10000.0 26,909 12:55
6569.0 26,825 12:55
2290.0 26,826 12:54
5180.0 26,827 12:54
1700.0 26,901 12:54
2700.0 26,899 12:53
3000.0 26,889 12:53
4800.0 26,875 12:52
پایین ترین پیشنهاد فروش 26,735 تومان
تتر - تومان
پایین ترین پیشنهاد فروش 26,735 تومان
تتر - تومان
بالاترین پیشنهاد خرید 26,730 تومان
تتر - تومان
بالاترین پیشنهاد خرید 26,730 تومان
تتر - تومان

سفارشات فعال من

نوع سفارش بازار مقدار قیمت واحد قیمت کل پرشده (درصد)