فروشندگان

مقدار (TRX) قیمت واحد (تومان) قیمت کل(تومان)
*26,705 1,338 35,731,290
*2,790 1,340 3,738,600

خریداران

مقدار (TRX) قیمت واحد (تومان) قیمت کل(تومان)
*1,500 1,337 2,005,500
*7,780 1,336 10,394,080
*8,550 1,335 11,414,250

بازار ترون - تومان

بیشترین 0 تومان
کمترین 0 تومان
آخرین 0 تومان
حجم 0 تومان
بازار قیمت تغییرات
بیت‌کوین/تومان
1,400,000,000 %
اتریوم/تومان
39,300,000 %
ترون/تومان
760 %
تتر/تومان
26,935 %
بازار قیمت تغییرات
بیت‌کوین/تتر
34,120 0.0%
اتریوم/تتر
0 0.0%
ترون/تتر
0 0.0%
بازار قیمت تغییرات
اتریوم/بیت‌کوین
0 0.0%
ترون/بیت‌کوین
0 0.0%
آخرین معاملات ترون - تومان
مقدار (TRX) قیمت واحد (تومان) زمان
5000.0 760 11:35
5000.0 760 17:22
2000.0 740 18:41
4020.0 735 18:34
9000.0 736 18:34
6020.0 737 18:34
500.0 735 17:12
1000.0 736 17:11
5000.0 730 17:11
446.0 734 17:11
2000.0 734 17:11
1.36239782 734 16:57
470.0 720 16:53
30.0 720 16:52
پایین ترین پیشنهاد فروش 1,338 تومان
ترون - تومان
پایین ترین پیشنهاد فروش 1,338 تومان
ترون - تومان
بالاترین پیشنهاد خرید 1,337 تومان
ترون - تومان
بالاترین پیشنهاد خرید 1,337 تومان
ترون - تومان

سفارشات فعال من

نوع سفارش بازار مقدار قیمت واحد قیمت کل پرشده (درصد)