فروشندگان

مقدار (ETH) قیمت واحد (تتر) قیمت کل(تتر)

خریداران

مقدار (ETH) قیمت واحد (تتر) قیمت کل(تتر)

بازار اتریوم - تتر

بیشترین 0 تتر
کمترین 0 تتر
آخرین 0 تتر
حجم 0 تتر
بازار قیمت تغییرات
بیت‌کوین/تومان
1,400,000,000 %
اتریوم/تومان
39,300,000 %
ترون/تومان
760 %
تتر/تومان
26,935 %
بازار قیمت تغییرات
بیت‌کوین/تتر
34,120 0.0%
اتریوم/تتر
0 0.0%
ترون/تتر
0 0.0%
بازار قیمت تغییرات
اتریوم/بیت‌کوین
0 0.0%
ترون/بیت‌کوین
0 0.0%
آخرین معاملات اتریوم - تتر
مقدار (ETH) قیمت واحد (تتر) زمان
پایین ترین پیشنهاد فروش 0 تتر
اتریوم - تتر
پایین ترین پیشنهاد فروش 0 تتر
اتریوم - تتر
بالاترین پیشنهاد خرید 0 تتر
اتریوم - تتر
بالاترین پیشنهاد خرید 0 تتر
اتریوم - تتر

سفارشات فعال من

نوع سفارش بازار مقدار قیمت واحد قیمت کل پرشده (درصد)