فروشندگان

مقدار (ETH) قیمت واحد (تومان) قیمت کل(تومان)
*0.5574654 39,540,000 22,042,182

خریداران

مقدار (ETH) قیمت واحد (تومان) قیمت کل(تومان)
*1.03645475 39,485,000 40,924,416
*0.4885656 39,470,000 19,283,684
*0.7475953 39,450,000 29,492,635

بازار اتریوم - تومان

بیشترین 0 تومان
کمترین 0 تومان
آخرین 0 تومان
حجم 0 تومان
بازار قیمت تغییرات
بیت‌کوین/تومان
1,400,000,000 %
اتریوم/تومان
39,300,000 %
ترون/تومان
760 %
تتر/تومان
26,935 %
بازار قیمت تغییرات
بیت‌کوین/تتر
34,120 0.0%
اتریوم/تتر
0 0.0%
ترون/تتر
0 0.0%
بازار قیمت تغییرات
اتریوم/بیت‌کوین
0 0.0%
ترون/بیت‌کوین
0 0.0%
آخرین معاملات اتریوم - تومان
مقدار (ETH) قیمت واحد (تومان) زمان
0.057543 39,300,000 13:26
0.32630685 39,315,000 13:26
1.04655464 39,435,000 13:26
0.04233315 39,315,000 13:25
0.01520985 39,325,000 13:25
2.779097 39,445,000 13:25
0.057543 39,445,000 13:24
0.2344146 39,460,000 13:23
0.84054615 39,325,000 13:22
0.01599935 39,345,000 13:22
1.03935625 39,345,000 13:22
0.34740945 39,350,000 13:22
1.05654 39,350,000 13:21
0.5102504 39,460,000 13:21
1.1442496 39,415,000 13:21
0.795244 39,350,000 13:21
0.262506 39,400,000 13:21
0.5102504 39,415,000 13:20
0.3455056 39,410,000 13:20
0.36864 39,400,000 13:20
پایین ترین پیشنهاد فروش 39,540,000 تومان
اتریوم - تومان
پایین ترین پیشنهاد فروش 39,540,000 تومان
اتریوم - تومان
بالاترین پیشنهاد خرید 39,485,000 تومان
اتریوم - تومان
بالاترین پیشنهاد خرید 39,485,000 تومان
اتریوم - تومان

سفارشات فعال من

نوع سفارش بازار مقدار قیمت واحد قیمت کل پرشده (درصد)