فروشندگان

مقدار (ETH) قیمت واحد (بیت‌کوین) قیمت کل(بیت‌کوین)

خریداران

مقدار (ETH) قیمت واحد (بیت‌کوین) قیمت کل(بیت‌کوین)
*11.34 0.09672 1.0968048
*5 0.08545 0.42725

بازار اتریوم - بیت‌کوین

بیشترین 0 بیت‌کوین
کمترین 0 بیت‌کوین
آخرین 0 بیت‌کوین
حجم 0 بیت‌کوین
بازار قیمت تغییرات
بیت‌کوین/تومان
1,400,000,000 %
اتریوم/تومان
39,300,000 %
ترون/تومان
760 %
تتر/تومان
26,935 %
بازار قیمت تغییرات
بیت‌کوین/تتر
34,120 0.0%
اتریوم/تتر
0 0.0%
ترون/تتر
0 0.0%
بازار قیمت تغییرات
اتریوم/بیت‌کوین
0 0.0%
ترون/بیت‌کوین
0 0.0%
آخرین معاملات اتریوم - بیت‌کوین
مقدار (ETH) قیمت واحد (بیت‌کوین) زمان
پایین ترین پیشنهاد فروش 0 بیت‌کوین
اتریوم - بیت‌کوین
پایین ترین پیشنهاد فروش 0 بیت‌کوین
اتریوم - بیت‌کوین
بالاترین پیشنهاد خرید 0.09672 بیت‌کوین
اتریوم - بیت‌کوین
بالاترین پیشنهاد خرید 0.09672 بیت‌کوین
اتریوم - بیت‌کوین

سفارشات فعال من

نوع سفارش بازار مقدار قیمت واحد قیمت کل پرشده (درصد)