معاملات فروش

مقدار (BTC) قیمت (IRT) قیمت کل (IRT)
0.14243198 1,280,000,000 182,312,934

معاملات خرید

مقدار (BTC) قیمت (IRT) قیمت کل (IRT)
0.7 1,200,000,000 840,000,000
2.5 400,000 1,000,000

بازار ها

بازار قیمت تغییرات
BTC/IRT 1,400,000,000 %
ETH/IRT 39,300,000 %
TRX/IRT 760 %
USDT/IRT 26,935 %
بازار قیمت تغییرات
BTC/USDT 34,120 %
ETH/USDT 0 %
TRX/USDT 0 %
بازار قیمت تغییرات
ETH/BTC 0 %
TRX/BTC 0 %

آخرین معاملات بیت‌کوین - تومان

مقدار (BTC) قیمت (IRT) زمان
1.0 1,400,000,000 14:31
0.65303 1,268,999,900 10:19
0.82279 1,259,000,000 10:19
0.17721 1,259,000,000 10:00
0.34697 1,268,999,900 09:59
0.34697 1,266,666,566 14:59
0.17721 1,266,000,100 14:59
0.4422 1,266,666,566 14:59
0.00087 1,266,666,566 14:58
0.00987 1,266,000,100 14:58
0.00987 1,266,666,566 14:58
0.0974 1,266,000,100 14:57
0.001 1,266,666,566 14:57
0.00108 1,266,000,100 14:57
0.0009 1,266,666,566 14:57
- BTC
نوع سفارش بازار مقدار قیمت واحد قیمت کل پرشده (درصد)
شما ابتدا باید وارد شوید
نوع سفارش نوع معامله بازار مقدار قیمت واحد قیمت کل وضعیت تاریخ
شما ابتدا باید وارد شوید
نوع معامله روش معامله بازار مقدار قیمت واحد قیمت کل تاریخ
شما ابتدا باید وارد شوید
- BTC