فروشندگان

مقدار (BTC) قیمت واحد (تومان) قیمت کل(تومان)

خریداران

مقدار (BTC) قیمت واحد (تومان) قیمت کل(تومان)

بازار بیت‌کوین - تومان

بیشترین 0 تومان
کمترین 0 تومان
آخرین 0 تومان
حجم 0 تومان
بازار قیمت تغییرات
بیت‌کوین/تومان
1,400,000,000 %
اتریوم/تومان
39,300,000 %
ترون/تومان
760 %
تتر/تومان
26,935 %
بازار قیمت تغییرات
بیت‌کوین/تتر
34,120 0.0%
اتریوم/تتر
0 0.0%
ترون/تتر
0 0.0%
بازار قیمت تغییرات
اتریوم/بیت‌کوین
0 0.0%
ترون/بیت‌کوین
0 0.0%
آخرین معاملات بیت‌کوین - تومان
مقدار (BTC) قیمت واحد (تومان) زمان
1.0 1,400,000,000 14:31
0.65303 1,268,999,900 10:19
0.82279 1,259,000,000 10:19
0.17721 1,259,000,000 10:00
0.34697 1,268,999,900 09:59
0.34697 1,266,666,566 14:59
0.17721 1,266,000,100 14:59
0.4422 1,266,666,566 14:59
0.00087 1,266,666,566 14:58
0.00987 1,266,000,100 14:58
0.00987 1,266,666,566 14:58
0.0974 1,266,000,100 14:57
0.001 1,266,666,566 14:57
0.00108 1,266,000,100 14:57
0.0009 1,266,666,566 14:57
0.00987 1,266,000,100 14:56
0.00319 1,266,666,566 14:56
0.00987 1,266,000,100 14:56
0.0009 1,266,666,566 14:56
0.02796 1,266,000,100 14:55
پایین ترین پیشنهاد فروش 0 تومان
بیت‌کوین - تومان
پایین ترین پیشنهاد فروش 0 تومان
بیت‌کوین - تومان
بالاترین پیشنهاد خرید 0 تومان
بیت‌کوین - تومان
بالاترین پیشنهاد خرید 0 تومان
بیت‌کوین - تومان

سفارشات فعال من

نوع سفارش بازار مقدار قیمت واحد قیمت کل پرشده (درصد)